Черноморският регион е изключително разнообразен, интересен и предизвикателен. Струва си да посветим повече усилия и дейности , за да го превърнем в привлекателно място за живот на хората. Да приложим на негова територия  принципите на добросъседство, сътрудничество, да се включим като граждани  в неговото истинско създаване. Арменски, Български,  Грузински, Молдовски, Румънски, Руски, Турски и Украйнски – това са  езиците на нашето взаимодействие и разбирателство. На тези езици могат да се водят дискусии и да се произвеждат общи политики, насочени към интересите на жителите на Черноморския регион.

ЧЕРНОМОРСКИ ИНСTИТУТ е една от организациите, които насочват своята дейност към Черно море и Черноморския регион. Мисията на нашата организация е да работи за опазването на  Черно море, за развитието на Черноморския регион и в подкрепа на   усилията България да  заеме достойно мястото си в него.

 

Доц. д-р Маруся Любчева
Учредител на Черноморски институт

 


ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН В ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС (PDF файл - 13 мб)

ОТЧЕТ за дейността на Маруся Любчева като Член на Европейския Парламент (PDF файл - 2,5 мб)

Европейско научно изследователско пространство - "Предизвикателства, същност, цели" (ms power point файл - 216 кб)

Европейско откриване на Черно море /част 1/ / част 2/ (ms power point файл - 6,3 Mб)

Новини RSS емисия на новините публикуваните новини

09-22
Черноморски институт поздравява доскорошния изпълнителен директор на организацията Георги Бахчеванов, по повод сключването на граждански брак

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР «Геоекологична сигурност, мониторинг и технологии в морските и речни водни басейни»

04-25
ПОКАНА до членовете на Сдружение „Черноморски институт”

01-22
Конференция "Възможности за европейско финансиране и стимулиране на млади предприемачи и иноватори през новия програмен период 2014 – 2020"

12-09
Националната кръгла маса „МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА” проведе своето ново издание под тематичен наслов „Водата и градът” и под патронажа на евродепутат Маруся Любчева

12-05
Пета поредна година провеждане на кръгла маса "Морето - граница или врата"

10-01
Черноморски институт - партньор по проект „ Стратегия за предприемачество и адаптация – „Бизнес и иновации без граници“ -

10-01
Превенцията на риска в Черно море - в основата на трансграничен проект по Програма "Черноморски басейн 2007-2013"

09-03
Комисията по външна политика на ЕП обсъди проект за резолюция относно Европейската политика за съседство

08-28
Комисията по външни работи на ЕП обсъди на извънредно заседание проблемите в Египет, Сирия и Украйна

07-10
Маруся Любчева се включи активно в обсъжданията на приоритетите на Литовското председателство на ЕС в областта на околната среда и земеделието

07-03
Доклад относно син растеж –подобряване на устойчивия растеж в морския сектор, морския транспорт и туризма на Съюза

Телевизионен канал на Европейския парламентГалерия Europe DirectJoint Operational Programme Black Sea 2007-2013Черноморски регионeduchoice.bg

Copyright © 2009 Lyubcheva Marusya

webmaster